JSON (JavaScript Object Notation), tüm programlama dilleri ile kullanılabilen ve XML’e alternatif olarak tercih edilen, veri iletimini kolaylaştıran bir metin biçimidir. JSON’da veri iletimleri gerçekleştirilirken küçük boyutta veriler işlenmektedir. Bu özelliği sayesinde JSON’u kullanarak daha hızlı web uygulamaları geliştirebilmek mümkündür. JSON; Yay ayraç, köşeli ayraç, iki nokta ve virgüllü yazım şekilleriyle birçok bağlam ve uygulama için elverişli kullanım yapısına sahiptir. ECMAScript Dil Şartnamesi’nin üçüncü sürümünde tanımlandığı üzere JSON JavaScript’deki nesne değişmezlerinden ilham alınarak geliştirilmiştir. Esin kaynağı olarak JavaScript kullanmış olsa da JSON programlama dillerinden bağımsız olarak çalışmaktadır. Yapısı açısından da JSON hem DOM hem de XML’e benzer olup tamamen eşsiz bir yapı kullanmaktadır. JSON’un kullandığı veri tiplerinden de bahsetmek gerekirse, JSON’da

close

JSON (JavaScript Object Notation), tüm programlama dilleri ile kullanılabilen ve XML’e alternatif olarak tercih edilen, veri iletimini kolaylaştıran bir metin biçimidir. JSON’da veri iletimleri gerçekleştirilirken küçük boyutta veriler işlenmektedir. Bu özelliği sayesinde JSON’u kullanarak daha hızlı web uygulamaları geliştirebilmek mümkündür. JSON; Yay ayraç, köşeli ayraç, iki nokta ve virgüllü yazım şekilleriyle birçok bağlam ve uygulama için elverişli kullanım yapısına sahiptir. ECMAScript Dil Şartnamesi’nin üçüncü sürümünde tanımlandığı üzere JSON JavaScript’deki nesne değişmezlerinden ilham alınarak geliştirilmiştir. Esin kaynağı olarak JavaScript kullanmış olsa da JSON programlama dillerinden bağımsız olarak çalışmaktadır. Yapısı açısından da JSON hem DOM hem de XML’e benzer olup tamamen eşsiz bir yapı kullanmaktadır. JSON’un kullandığı veri tiplerinden de bahsetmek gerekirse, JSON’da

Read more

Posted in Nedir

Google News, Google’ın kullanıcılara onaylanmış ve kalite yönergelerine uygun içerikleri ulaştırmak için oluşturduğu bir içerik servisidir. İlk defa bilgisayar kullanıcıları için 2002 yılında sunulan servis, mobil kullanım trendinin oluşmasıyla birlikte tablet ve mobil cihazlar için de 2006 yılında uyumlu hale getirilmiştir. On binlerce internet sitesinin yer aldığı Google News sayesinde haber içerikleri doğrulanmış internet siteleri tarafından internet kullanıcılarına en hızlı şekilde ulaştırılmaktadır. Google News’e kayıtlı internet sitelerinin yayınladığı içerikler SERP sayfasında ayrı bir manşet bölümü ve sıralama biçiminde gösterilerek diğer içeriklerden ayrılırlar. Bu özellik sayesinde Google News’e kayıtlı internet siteleri daha çok trafik elde etme avantajını elinde tutarken, kullanıcılar da kolayca güncel haberlere ulaşmanın avantajını yaşar. SERP sayfası haricinde Google News

close

Google News, Google’ın kullanıcılara onaylanmış ve kalite yönergelerine uygun içerikleri ulaştırmak için oluşturduğu bir içerik servisidir. İlk defa bilgisayar kullanıcıları için 2002 yılında sunulan servis, mobil kullanım trendinin oluşmasıyla birlikte tablet ve mobil cihazlar için de 2006 yılında uyumlu hale getirilmiştir. On binlerce internet sitesinin yer aldığı Google News sayesinde haber içerikleri doğrulanmış internet siteleri tarafından internet kullanıcılarına en hızlı şekilde ulaştırılmaktadır. Google News’e kayıtlı internet sitelerinin yayınladığı içerikler SERP sayfasında ayrı bir manşet bölümü ve sıralama biçiminde gösterilerek diğer içeriklerden ayrılırlar. Bu özellik sayesinde Google News’e kayıtlı internet siteleri daha çok trafik elde etme avantajını elinde tutarken, kullanıcılar da kolayca güncel haberlere ulaşmanın avantajını yaşar. SERP sayfası haricinde Google News

Read more

Posted in Nedir

HTML Validator, HTML ile biçimlendirilen sayfalardaki elementlerin söz dizgisi sorunları ve hatalarını saptamaya yardımcı olan bir kalite kontrol aracıdır. HTML Validator kullanarak HTML ile oluşturulmuş bir sayfadaki Syntax hataları, açık etiketler, ekstra boşluklar, unutulan karakterler ve internet sayfasının internet tarayıcıları tarafından farklı algılanıp bozuk görünmesine neden olacak tüm sorunlar sistematik şekilde saptanabilir. HTML içerisindeki hataların hepsini el ile aramak veya kontrol etmek yorucu olduğu kadar da sıkıcı bir işlemdir. HTML ile birlikte bir de CSS ve XML’in kullanılması durumunda hem iş yükü daha çok artar hem de uyumu yakalamak zorlaşır. Bu nedenle geliştiriciler ve Webmasterlar internet sitelerini HTML ile biçimlendirirken Validator ile analiz edip, her şeyin geçerli (Valid) olmasından emin olmalıdır.

close

HTML Validator, HTML ile biçimlendirilen sayfalardaki elementlerin söz dizgisi sorunları ve hatalarını saptamaya yardımcı olan bir kalite kontrol aracıdır. HTML Validator kullanarak HTML ile oluşturulmuş bir sayfadaki Syntax hataları, açık etiketler, ekstra boşluklar, unutulan karakterler ve internet sayfasının internet tarayıcıları tarafından farklı algılanıp bozuk görünmesine neden olacak tüm sorunlar sistematik şekilde saptanabilir. HTML içerisindeki hataların hepsini el ile aramak veya kontrol etmek yorucu olduğu kadar da sıkıcı bir işlemdir. HTML ile birlikte bir de CSS ve XML’in kullanılması durumunda hem iş yükü daha çok artar hem de uyumu yakalamak zorlaşır. Bu nedenle geliştiriciler ve Webmasterlar internet sitelerini HTML ile biçimlendirirken Validator ile analiz edip, her şeyin geçerli (Valid) olmasından emin olmalıdır.

Read more

Posted in Nedir

Timeout (Zaman Aşımı), internet kullanıcısının sunucuya gönderdiği bir isteğin (örn. bir sayfayı yüklemesi) sunucunun beklediği yanıt süresinden daha yüksek olması durumunda meydana gelen bir çeşit hatadır. Timeout sorunuyla genellikle internet sitelerinde, internet sitelerinden bir istek talebinde bulunduğunuzda ve formlarda yaşayabilirsiniz. Bazı durumlarda internet sitesine giriş yaparken de Timeout sorunuyla karşı karşıya kalabilir ve erişiminizi kaybedebiliriz. Timeout sorununu yaşadığınız uygulayabileceğiniz en mantıklı ve basit çözüm sayfayı yenileyerek aynı isteği sunucuya tekrardan göndermek yani yaptığınız bir önceki işlemi tekrar etmektir. Böylece eğer geçici bir timeout sorunu yaşıyorsanız zaman aşımı sorunu ortadan kalmış olacaktır. Timeout Hatası Timeout (Zaman Aşımı) Hatası, en basit şekilde bağlantınızın süresinin dolması olarak açıklayabiliriz. Örneğin bir internet sitesinde kullanıcı girişi

close

Timeout (Zaman Aşımı), internet kullanıcısının sunucuya gönderdiği bir isteğin (örn. bir sayfayı yüklemesi) sunucunun beklediği yanıt süresinden daha yüksek olması durumunda meydana gelen bir çeşit hatadır. Timeout sorunuyla genellikle internet sitelerinde, internet sitelerinden bir istek talebinde bulunduğunuzda ve formlarda yaşayabilirsiniz. Bazı durumlarda internet sitesine giriş yaparken de Timeout sorunuyla karşı karşıya kalabilir ve erişiminizi kaybedebiliriz. Timeout sorununu yaşadığınız uygulayabileceğiniz en mantıklı ve basit çözüm sayfayı yenileyerek aynı isteği sunucuya tekrardan göndermek yani yaptığınız bir önceki işlemi tekrar etmektir. Böylece eğer geçici bir timeout sorunu yaşıyorsanız zaman aşımı sorunu ortadan kalmış olacaktır. Timeout Hatası Timeout (Zaman Aşımı) Hatası, en basit şekilde bağlantınızın süresinin dolması olarak açıklayabiliriz. Örneğin bir internet sitesinde kullanıcı girişi

Read more

Posted in Nedir

HTTP 451 Hata Kodu, bilgisayar ağlarını kullanan bir kullanıcının HTTP protokolünü kullanarak erişmek istediği bir linke yasal nedenler sorunuyla ulaşılamaması halinde görülen hata durum kodudur. 451 hata koduyla sıklıkla bir sayfanın idari makamlar tarafından engellenmesi sonucunda karşılaşılır. Bir nevi 451 hata koduyla karşılaşılan sayfalar yasal nedenler gerekçesiyle sansürlenmiş ve kullanıcıların erişimine kısıtlanmış olan sayfalardır. HTTP 451 hata kodu 403 Forbidden hatasının farklı bir sürümü olarak da açıklanabilmektedir. HTTP 451 durum kodu RFC 7725 olarak standartlaştırılmıştır. 451 Hatasını eğer ekranda HTTP 451 Unavailable For Legal Reasons ya da türevi bir etiketle görüyorsanız karşılaştığınız hata bir üst başlıkta da açıklanan HTTP 451 durum kodudur. Bu durum koduyla karşılaşılan internet sayfaları genellikle idari makamlar

close

HTTP 451 Hata Kodu, bilgisayar ağlarını kullanan bir kullanıcının HTTP protokolünü kullanarak erişmek istediği bir linke yasal nedenler sorunuyla ulaşılamaması halinde görülen hata durum kodudur. 451 hata koduyla sıklıkla bir sayfanın idari makamlar tarafından engellenmesi sonucunda karşılaşılır. Bir nevi 451 hata koduyla karşılaşılan sayfalar yasal nedenler gerekçesiyle sansürlenmiş ve kullanıcıların erişimine kısıtlanmış olan sayfalardır. HTTP 451 hata kodu 403 Forbidden hatasının farklı bir sürümü olarak da açıklanabilmektedir. HTTP 451 durum kodu RFC 7725 olarak standartlaştırılmıştır. 451 Hatasını eğer ekranda HTTP 451 Unavailable For Legal Reasons ya da türevi bir etiketle görüyorsanız karşılaştığınız hata bir üst başlıkta da açıklanan HTTP 451 durum kodudur. Bu durum koduyla karşılaşılan internet sayfaları genellikle idari makamlar

Read more

Posted in Nedir

Advertorial, bir reklamın içerikle bütünleştirilerek servis edilmesi ve reklamın editörel bir içerik olarak hedef kitleye sunulmasıdır. Henüz internetin evlerimize girmesinden çok daha önce ortaya çıkmış olan bu kavram ilk defa 1946 yılında kullanılmış olup, yıllardır reklamcılık alanında kullanılmaktadır. Advertorial reklamlarda, reklamı doğrudan sunmak yerine hedef kitlenin içerikle dikkati çekilir ve içeriğin sonuç bölümünde de asıl vurgulanmak istenen reklam vurgulanır. Bu sayede hedef kullanıcılar hem içerikten faydalanmış olur hem de reklam gösterim amacını yerine getirmiş kabul edilir. Advertorial reklamın kaliteli biçimde hazırlanması da reklamdan elde edilecek geri dönüşüm oranının maksimize edilmesi açısından önemlidir. Advertorial’ın henüz Türkçede maalesef tam denk düşen bir tercüme sözcüğü bulunmuyor. İngilizce olan Advertorial sözcüğüyse reklam anlamına gelen “advertisement”

close

Advertorial, bir reklamın içerikle bütünleştirilerek servis edilmesi ve reklamın editörel bir içerik olarak hedef kitleye sunulmasıdır. Henüz internetin evlerimize girmesinden çok daha önce ortaya çıkmış olan bu kavram ilk defa 1946 yılında kullanılmış olup, yıllardır reklamcılık alanında kullanılmaktadır. Advertorial reklamlarda, reklamı doğrudan sunmak yerine hedef kitlenin içerikle dikkati çekilir ve içeriğin sonuç bölümünde de asıl vurgulanmak istenen reklam vurgulanır. Bu sayede hedef kullanıcılar hem içerikten faydalanmış olur hem de reklam gösterim amacını yerine getirmiş kabul edilir. Advertorial reklamın kaliteli biçimde hazırlanması da reklamdan elde edilecek geri dönüşüm oranının maksimize edilmesi açısından önemlidir. Advertorial’ın henüz Türkçede maalesef tam denk düşen bir tercüme sözcüğü bulunmuyor. İngilizce olan Advertorial sözcüğüyse reklam anlamına gelen “advertisement”

Read more

Posted in Nedir

Alıntı İçerik, sitenize bir içerik eklerken, bu içeriğin sadece belli bir kısmını farklı bir kanyaktan alarak içeriğinize dahil ettiğinizde ortaya çıkan içerik türüdür. İçeriğin sadece çok ufak bir bölümünde alıntı kullanmakla içeriğin tümünün alıntı yaparak kullanmak aynı şey değildir. Bir içerik içerisinde kaynak gösterilmeye de ihtiyaç duyulacağı için içeriklerde alıntı yapmak hem okuyucular hem de arama motorları tarafından hoş karşılanır ancak içeriğin tümünün veya tümüne yakın kısmının kopyalanması bu içeriği alıntı içerikten çıkararak tümüyle kopya içerik statüsüne getirir. Google veya diğer arama motorlarının alıntı içerik konusunda belirttiği net bir oran yok. Yine de bunu içeriğinizin uzunluğuna göre kendiniz belirleyebilir ve ideal dengeyi tutturabilirsiniz. İçeriğinizin uzunluğu ve konunun gidişatına göre alıntı yapabilirsiniz

close

Alıntı İçerik, sitenize bir içerik eklerken, bu içeriğin sadece belli bir kısmını farklı bir kanyaktan alarak içeriğinize dahil ettiğinizde ortaya çıkan içerik türüdür. İçeriğin sadece çok ufak bir bölümünde alıntı kullanmakla içeriğin tümünün alıntı yaparak kullanmak aynı şey değildir. Bir içerik içerisinde kaynak gösterilmeye de ihtiyaç duyulacağı için içeriklerde alıntı yapmak hem okuyucular hem de arama motorları tarafından hoş karşılanır ancak içeriğin tümünün veya tümüne yakın kısmının kopyalanması bu içeriği alıntı içerikten çıkararak tümüyle kopya içerik statüsüne getirir. Google veya diğer arama motorlarının alıntı içerik konusunda belirttiği net bir oran yok. Yine de bunu içeriğinizin uzunluğuna göre kendiniz belirleyebilir ve ideal dengeyi tutturabilirsiniz. İçeriğinizin uzunluğu ve konunun gidişatına göre alıntı yapabilirsiniz

Read more

Posted in Nedir

HTTP/2, ilk defa 1999 yılında resmi olarak duyurulan HTTP/1.1 bağlantı protokolünün geliştirilmiş ve yenilenmiş sürümdür. HTTP/2 ile internet sayfalarının çok daha hızlı açılması, istek sayısının azaltılması, gelişmiş şifreleme metodlarının kullanılması gibi birçok yeni özellik internet kullanıcılarına sunuluyor. HTTP’nin ilk sürümü World Wide Web dediğimiz internet ağının emekleme aşamalarında geliştirilen bir protokoldü. İlk olarak resmi şekilde 1999 yılında kullanımına başlayan bu protokolün kullanılmaya başlanmasının üzerinden neredeyse 20 yıla yakın bir zaman dilimi geçti. Geçen tüm bu süre boyunca internet dünyası ilk kurulduğu halinden milyonlarca daha büyük bir dünya haline gelmesiyle internetin hayat damarlarından biri olan HTTP protokolünün de tekrardan revize edilmesi gerekiyordu. Google’ın SPDY protokolünden ilham alınarak geliştirilen HTTP/2 ile tam olarak

close

HTTP/2, ilk defa 1999 yılında resmi olarak duyurulan HTTP/1.1 bağlantı protokolünün geliştirilmiş ve yenilenmiş sürümdür. HTTP/2 ile internet sayfalarının çok daha hızlı açılması, istek sayısının azaltılması, gelişmiş şifreleme metodlarının kullanılması gibi birçok yeni özellik internet kullanıcılarına sunuluyor. HTTP’nin ilk sürümü World Wide Web dediğimiz internet ağının emekleme aşamalarında geliştirilen bir protokoldü. İlk olarak resmi şekilde 1999 yılında kullanımına başlayan bu protokolün kullanılmaya başlanmasının üzerinden neredeyse 20 yıla yakın bir zaman dilimi geçti. Geçen tüm bu süre boyunca internet dünyası ilk kurulduğu halinden milyonlarca daha büyük bir dünya haline gelmesiyle internetin hayat damarlarından biri olan HTTP protokolünün de tekrardan revize edilmesi gerekiyordu. Google’ın SPDY protokolünden ilham alınarak geliştirilen HTTP/2 ile tam olarak

Read more

Posted in Nedir

VMware, 1998 yılında beş farklı BT uzmanı tarafından kurulmuştur. VMware, sanallaştırma teknolojisi üzerine yazılımlar ve uygulamalar geliştiren bir yazılım şirketidir. VMware şirketi geliştirdiği yazılımlarla sanallaştırma endüstrisinde lider hale gelmiş olup, en çok tercih edilen şirketlerden biridir. Ürettiği sanallaştırma yazılımları bilgisayarlarımızda kullandığımız masaüstü sürümler ve sunucu tarafında kullanılanlar olmak üzere iki farklı kategoriye ayrılmaktadır. VMware ilk olarak piyasaya sürdüğü VMware Workstation ile tanınmış ardından VMware GSX Server sürümlü lider yazılımını 2001 yılında piyasaya sunmuştur. 2001 Yılından sonra da VMware şirketi birçok farklı ve geliştirilmiş sanallaştırma yazılımıyla endüstrideki kullanıcılara hitap etmeyi başarmıştır. VMware’in başarsının ardında yatan en önemli kriterlerden biri de şirketin sunmuş olduğu yazılımların tüm mayor işletim sistemleriyle uyumlu olarak çalışmasıdır. VMware’in

close

VMware, 1998 yılında beş farklı BT uzmanı tarafından kurulmuştur. VMware, sanallaştırma teknolojisi üzerine yazılımlar ve uygulamalar geliştiren bir yazılım şirketidir. VMware şirketi geliştirdiği yazılımlarla sanallaştırma endüstrisinde lider hale gelmiş olup, en çok tercih edilen şirketlerden biridir. Ürettiği sanallaştırma yazılımları bilgisayarlarımızda kullandığımız masaüstü sürümler ve sunucu tarafında kullanılanlar olmak üzere iki farklı kategoriye ayrılmaktadır. VMware ilk olarak piyasaya sürdüğü VMware Workstation ile tanınmış ardından VMware GSX Server sürümlü lider yazılımını 2001 yılında piyasaya sunmuştur. 2001 Yılından sonra da VMware şirketi birçok farklı ve geliştirilmiş sanallaştırma yazılımıyla endüstrideki kullanıcılara hitap etmeyi başarmıştır. VMware’in başarsının ardında yatan en önemli kriterlerden biri de şirketin sunmuş olduğu yazılımların tüm mayor işletim sistemleriyle uyumlu olarak çalışmasıdır. VMware’in

Read more

Posted in Nedir

Durum çubuğu (status bar), bazı programlarda kullanılan arayüzünün bir parçası olarak yer alan, programın gerçekleştirdiği işlevler ve mevcut durumu hakkında kısa bilgilendirme iletilerinin belirdiği çubuktur. Durum çubuğu sayesinde program veya aygıtın kullanıcısı o an aygıtta ne olduğu veya aygıtta gerçekleştirilmeye çalışan işlevin ne durumda olduğu hakkında bilgi sahibi olabilir. Durum çubuğu bir işlevi gerçekleştirmeye çalıştığınızda ortaya çıkan hatalar ve uyarı mesajlarını göstermesi açısından oldukça işlevseldir. Durum çubuğu sayesinde programlar kullanıcısına bilglendirmeyi yeni bir pencere oluşturarak göstermek yerine arayüzde yer vermiş oldukları durum çubuğu sayesinde kolayca verebilirler. Bilgisayar ve programlar haricinde durum çubuğu elemanını artık günlük yaşantımızın bir parçası haline gelen mobil cihazlarımız ve tabletlerimizde de kullanıyoruz. Mobil cihazlarımızda kullandığımız durum çubuğu

close

Durum çubuğu (status bar), bazı programlarda kullanılan arayüzünün bir parçası olarak yer alan, programın gerçekleştirdiği işlevler ve mevcut durumu hakkında kısa bilgilendirme iletilerinin belirdiği çubuktur. Durum çubuğu sayesinde program veya aygıtın kullanıcısı o an aygıtta ne olduğu veya aygıtta gerçekleştirilmeye çalışan işlevin ne durumda olduğu hakkında bilgi sahibi olabilir. Durum çubuğu bir işlevi gerçekleştirmeye çalıştığınızda ortaya çıkan hatalar ve uyarı mesajlarını göstermesi açısından oldukça işlevseldir. Durum çubuğu sayesinde programlar kullanıcısına bilglendirmeyi yeni bir pencere oluşturarak göstermek yerine arayüzde yer vermiş oldukları durum çubuğu sayesinde kolayca verebilirler. Bilgisayar ve programlar haricinde durum çubuğu elemanını artık günlük yaşantımızın bir parçası haline gelen mobil cihazlarımız ve tabletlerimizde de kullanıyoruz. Mobil cihazlarımızda kullandığımız durum çubuğu

Read more

Posted in Nedir

SEO Uyumu, internet sitelerinin SEO puanını olumlu yönde etkilemesi düşünülen bütünler topluluğudur. Bu bazen bir tema olurken, bazen kod yapısı, bazen içeriğin kendisi ve bazen internet sitesinde kullanılmak için tercih edilen eklentiler olabilir. Google ve diğer arama motorları SEO’da açıkça hile yapılmasını önlemek amacıyla algoritmalarını daima gizli tutarlar ancak tüm arama motorlarının ortak bir hedefi varsa o da en iyi ve en alakalı içeriği kullanıcıya ulaştırmaktır. Bu nedenle arama motorları site sahiplerine (webmaster) hangi işlemlerin gerçekleştirilmesinin SEO açısından daha avantajlı olduğuna dair bilgi verir. Dolayısıyla bizler tam olarak arama motorlarının algoritmalarını bilmiyor olsak bile yapılan açıklamalar sayesinde hangi kriterlerin daha iyi sıralamalara sahip olmak için gerekli olduğunu biliyoruz. İşte bu ipuçlarından

close

SEO Uyumu, internet sitelerinin SEO puanını olumlu yönde etkilemesi düşünülen bütünler topluluğudur. Bu bazen bir tema olurken, bazen kod yapısı, bazen içeriğin kendisi ve bazen internet sitesinde kullanılmak için tercih edilen eklentiler olabilir. Google ve diğer arama motorları SEO’da açıkça hile yapılmasını önlemek amacıyla algoritmalarını daima gizli tutarlar ancak tüm arama motorlarının ortak bir hedefi varsa o da en iyi ve en alakalı içeriği kullanıcıya ulaştırmaktır. Bu nedenle arama motorları site sahiplerine (webmaster) hangi işlemlerin gerçekleştirilmesinin SEO açısından daha avantajlı olduğuna dair bilgi verir. Dolayısıyla bizler tam olarak arama motorlarının algoritmalarını bilmiyor olsak bile yapılan açıklamalar sayesinde hangi kriterlerin daha iyi sıralamalara sahip olmak için gerekli olduğunu biliyoruz. İşte bu ipuçlarından

Read more

Posted in Nedir

Link değişimi, internet sitesi sahiplerinin iki site arasında veya çapraz bir link organizasyonu halinde HTML linklerini kendi internet sitelerine yerleştirerek backlink elde ettiği bir çalışma türüdür. Google ve diğer arama motorlarının yapay zeka kullanımına geçiş yapmasından önce link değişimleri gerçekten faydası görülen ve Pagerank değerinin arttırılmasına yardımcı olan bir link inşası yöntemiydi ancak günümüz itibariyle artık link değişim ağları için başta Google olmak üzere diğer tüm arama motorları negatif bir tutum takınmaktadır. Link Değişimi Link değişimi gerçekleştirmenin birçok yolu vardır. İki Webmaster A sitesi ile B sitesi arasında link değişimi yaparak kendi linklerini birbirlerinin internet sitesine yerleştirerek link takası gerçekleştirebilmekteydi. Özellikle alanları benzer siteler arasında yapılan bu link değişimleri hem iki

close

Link değişimi, internet sitesi sahiplerinin iki site arasında veya çapraz bir link organizasyonu halinde HTML linklerini kendi internet sitelerine yerleştirerek backlink elde ettiği bir çalışma türüdür. Google ve diğer arama motorlarının yapay zeka kullanımına geçiş yapmasından önce link değişimleri gerçekten faydası görülen ve Pagerank değerinin arttırılmasına yardımcı olan bir link inşası yöntemiydi ancak günümüz itibariyle artık link değişim ağları için başta Google olmak üzere diğer tüm arama motorları negatif bir tutum takınmaktadır. Link Değişimi Link değişimi gerçekleştirmenin birçok yolu vardır. İki Webmaster A sitesi ile B sitesi arasında link değişimi yaparak kendi linklerini birbirlerinin internet sitesine yerleştirerek link takası gerçekleştirebilmekteydi. Özellikle alanları benzer siteler arasında yapılan bu link değişimleri hem iki

Read more

Posted in Nedir

PA (Page Authority), Moz tarafından oluşturulan özel bir algoritmayı kullanarak, sayfaların arama sorgusu sonuçlarında (SERP) nasıl performans göstereceğini ölçümlemeye yardımcı olan SEO skorudur. PA skoru oluşturulurken, Moz’un algoritması; Mozscape web index’leri, link sayısı, sayfanın bounce rate oranı, içeriğin görüntülenme süresi, MozRank ve MozTrust gibi faktörleri göz önüne alır. Moz’un sıkça kullanılan diğer SEO skoru Domain Authority (DA) gibi PA değeri de makine öğrenimli model ile çalışarak en iyi sonucun elde edilmesi sağlar. DA değeri ve PA değeri arasındaki en önemli fark; DA’nın alan adı seviyesinde, PA’nın ise sayfa seviyesinde bir skor olmasıdır. DA alan adı ve alt alan adlarıyla ilişkilendirilerek ortaya çıkarılır. PA ise sadece spesifik sayfa, kategori ya da içerik

close

PA (Page Authority), Moz tarafından oluşturulan özel bir algoritmayı kullanarak, sayfaların arama sorgusu sonuçlarında (SERP) nasıl performans göstereceğini ölçümlemeye yardımcı olan SEO skorudur. PA skoru oluşturulurken, Moz’un algoritması; Mozscape web index’leri, link sayısı, sayfanın bounce rate oranı, içeriğin görüntülenme süresi, MozRank ve MozTrust gibi faktörleri göz önüne alır. Moz’un sıkça kullanılan diğer SEO skoru Domain Authority (DA) gibi PA değeri de makine öğrenimli model ile çalışarak en iyi sonucun elde edilmesi sağlar. DA değeri ve PA değeri arasındaki en önemli fark; DA’nın alan adı seviyesinde, PA’nın ise sayfa seviyesinde bir skor olmasıdır. DA alan adı ve alt alan adlarıyla ilişkilendirilerek ortaya çıkarılır. PA ise sadece spesifik sayfa, kategori ya da içerik

Read more

Posted in Nedir

DA (Domain Authority), dünyaca ünlü SEO şirketi Moz tarafından geliştirilen ve internet sitelerinin SERP sayfasında birbirine karşı muhtemel üstünlüklerini tahmin etmeye yardımcı olan SEO skorudur. 0 ile 100 arasında derecelendirmeyle verilen DA skoru, bir internet sitesinin diğerine göre sıralama gücü potansiyelini tahmin etmeye yardımcı olur. DA, diğer sıradan metriklerin aksine oldukça karmaşık bir algoritmanın eseridir. Moz, bir alan adının DA değerini belirlerken sitenin link yapısı, toplam backlink sayısı, backlink’lerin kalitesi, MozRank, MozTrust ve diğer 40 faktörü kullanarak DA skorunu oluşturur. A değeri Webmasterlar için her zaman kullanışlı bir değer olmuştur. Tanıtım yazısı ve link çalışmaları başta olmak üzere, internet sitesinin pazarlanmasında yüksek DA skoru demek işlerin kolaylaşması anlamına geliyor. Yüksek DA

close

DA (Domain Authority), dünyaca ünlü SEO şirketi Moz tarafından geliştirilen ve internet sitelerinin SERP sayfasında birbirine karşı muhtemel üstünlüklerini tahmin etmeye yardımcı olan SEO skorudur. 0 ile 100 arasında derecelendirmeyle verilen DA skoru, bir internet sitesinin diğerine göre sıralama gücü potansiyelini tahmin etmeye yardımcı olur. DA, diğer sıradan metriklerin aksine oldukça karmaşık bir algoritmanın eseridir. Moz, bir alan adının DA değerini belirlerken sitenin link yapısı, toplam backlink sayısı, backlink’lerin kalitesi, MozRank, MozTrust ve diğer 40 faktörü kullanarak DA skorunu oluşturur. A değeri Webmasterlar için her zaman kullanışlı bir değer olmuştur. Tanıtım yazısı ve link çalışmaları başta olmak üzere, internet sitesinin pazarlanmasında yüksek DA skoru demek işlerin kolaylaşması anlamına geliyor. Yüksek DA

Read more

Posted in Nedir

SaaS (Software as a Service), yazılımların müşterilere internet üzerinden dağıtılması temeline dayanarak geliştirilen yazılım dağıtımı modelidir. SaaS yazılım dağıtımı modelinde, servis sağlayıcısı tüm verileri kendi veri merkezi içerisinde barındırarak tüm faaliyetlerin yürütülmesi sorumluluklarını üstleniyor. Müşteriler ise verilere internet yardımıyla erişiyor. SaaS’de bazen yalnızca bir internet tarayıcısı üzerinden erişilen internet uygulamaları kullanılırken, bazen de internet ile çalışan masaüstü yazılımlar tercih ediliyor. Bulut teknolojilerin her yerde yaygın hale gelmesiyle birlikte yazılım dünyası da yeniden şekillenmeye başladı. SaaS modeliyse, gelecekte yazılım dağıtımları konusunda çok daha sık göreceğimiz modellerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki, SaaS tam olarak nedir ve “Servis olarak Yazılım” şeklinde Türkçeye aktardığımız bu kavram ile daha basit şekilde söylenmek istenen nedir? Yıllarca

close

SaaS (Software as a Service), yazılımların müşterilere internet üzerinden dağıtılması temeline dayanarak geliştirilen yazılım dağıtımı modelidir. SaaS yazılım dağıtımı modelinde, servis sağlayıcısı tüm verileri kendi veri merkezi içerisinde barındırarak tüm faaliyetlerin yürütülmesi sorumluluklarını üstleniyor. Müşteriler ise verilere internet yardımıyla erişiyor. SaaS’de bazen yalnızca bir internet tarayıcısı üzerinden erişilen internet uygulamaları kullanılırken, bazen de internet ile çalışan masaüstü yazılımlar tercih ediliyor. Bulut teknolojilerin her yerde yaygın hale gelmesiyle birlikte yazılım dünyası da yeniden şekillenmeye başladı. SaaS modeliyse, gelecekte yazılım dağıtımları konusunda çok daha sık göreceğimiz modellerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki, SaaS tam olarak nedir ve “Servis olarak Yazılım” şeklinde Türkçeye aktardığımız bu kavram ile daha basit şekilde söylenmek istenen nedir? Yıllarca

Read more

Posted in Nedir

Proxy Server (Proxy Sunucusu), istemci ve internet sunucusunun arasında yer alarak, istemcinin gönderdiği istekleri doğrulayan ve yönlendiren iletişim sunucusudur. Proxy Server, bağlantı sırasında istemci ile sunucunun arasında durarak iletişimin sorunsuz ve anlık olarak, güvenli şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Basit bir örnekle açıklamamız gerekirse; bir internet sitesine bağlanmak için açtığınız internet tarayıcınız bir istemci (client) rolünü üstlenir. Ulaşmak istediğiniz internet sitesi ise Web sunucusu (Web Server) yani sunucu rolünü üstlenir. Proxy sunucuları, bu iletişimin gerçekleşmesi aşamasında internet tarayıcımızdan gelen isteği doğrulayacak ve internet sitesine bağlanma isteğinizi uzaktaki sunuculara iletecektir. İnternet iletişimlerinde Proxy Server’ların en büyük payı bağlantıların güvenliğini sağlamasıdır. İnternet dünyasının ve araçlarının gelişimine paralel olarak internet servisleri ve proxy sunucuları da gelişmiştir.

close

Proxy Server (Proxy Sunucusu), istemci ve internet sunucusunun arasında yer alarak, istemcinin gönderdiği istekleri doğrulayan ve yönlendiren iletişim sunucusudur. Proxy Server, bağlantı sırasında istemci ile sunucunun arasında durarak iletişimin sorunsuz ve anlık olarak, güvenli şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Basit bir örnekle açıklamamız gerekirse; bir internet sitesine bağlanmak için açtığınız internet tarayıcınız bir istemci (client) rolünü üstlenir. Ulaşmak istediğiniz internet sitesi ise Web sunucusu (Web Server) yani sunucu rolünü üstlenir. Proxy sunucuları, bu iletişimin gerçekleşmesi aşamasında internet tarayıcımızdan gelen isteği doğrulayacak ve internet sitesine bağlanma isteğinizi uzaktaki sunuculara iletecektir. İnternet iletişimlerinde Proxy Server’ların en büyük payı bağlantıların güvenliğini sağlamasıdır. İnternet dünyasının ve araçlarının gelişimine paralel olarak internet servisleri ve proxy sunucuları da gelişmiştir.

Read more

Posted in Nedir

Güçlü şifre (Strong password), tahmin edilemeyecek ve basit saldırı yöntemleri karşısında kırılması güç şifrelerdir. Birçok internet sitesi şifrenizi oluştururken sizden güçlü bir şifre / parola oluşturmanızı ister. Bunun nedeni güçsüz ve kolayca tahmin edilebilir şifre kullanarak hesabınızın internet saldırganlarının eline geçmesini engellemektir. Güçlü bir şifrenin karakteristik özellikleri, hem uzun hem de çeşitli olmasıdır. “1234” gibi basit bir şifre kombinasyonu kolayca tahmin edilebilir. Tahmin edilemese bile bir programı yardımıyla saldırı yapan internet korsanı, birkaç saatlik tarama sonucunda (bazen daha kısa) şifrenizi kolayca ele geçirebilir. Şifremizin içerisindeki çeşitlilik, şifremizin uzunluğu ve farklı karakterlerin şifremize dahil olması, şifremizi brute force gibi yöntemlerle kırmayı güç hatta bazen imkansız hale getirir. Güçlü Şifre Oluşturma Güçlü bir

close

Güçlü şifre (Strong password), tahmin edilemeyecek ve basit saldırı yöntemleri karşısında kırılması güç şifrelerdir. Birçok internet sitesi şifrenizi oluştururken sizden güçlü bir şifre / parola oluşturmanızı ister. Bunun nedeni güçsüz ve kolayca tahmin edilebilir şifre kullanarak hesabınızın internet saldırganlarının eline geçmesini engellemektir. Güçlü bir şifrenin karakteristik özellikleri, hem uzun hem de çeşitli olmasıdır. “1234” gibi basit bir şifre kombinasyonu kolayca tahmin edilebilir. Tahmin edilemese bile bir programı yardımıyla saldırı yapan internet korsanı, birkaç saatlik tarama sonucunda (bazen daha kısa) şifrenizi kolayca ele geçirebilir. Şifremizin içerisindeki çeşitlilik, şifremizin uzunluğu ve farklı karakterlerin şifremize dahil olması, şifremizi brute force gibi yöntemlerle kırmayı güç hatta bazen imkansız hale getirir. Güçlü Şifre Oluşturma Güçlü bir

Read more

Posted in Nedir